ŠKOLA KRÁSY, MÓDY A UMĚNÍ

 

    

     info@sousluzeb.cz

     ústředna:    284 080 401
     sekretariát: 284 080 405

    
     Novovysočanská 5/501

     190 00 Praha 9
     

Pozvánky k maturitní zkoušce

Dne 1. 3. 2017 byly žákům rozeslány e-mailem pozvánky k písemným maturitním zkouškám.

Informace o škole naleznete na www.copth.cz.

Výsledky přijímacího řízení naleznete na www.copth.cz.

Sloučení škol

Dne 1. 7. 2016 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5. Nástupnickou organizací, která převzala veškerá práva a závazky, se stala příspěvková organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.

Výuka oborů kadeřník, krejčí, výrobce kožedělného zboží, zlatník a klenotník, umělecký rytec, fotograf, kosmetické služby, starožitník, podnikání ve školním roce 2016/2017 probíhá na současné adrese Novovysočanská 5/501, Praha 9.