ŠKOLA KRÁSY, MÓDY A UMĚNÍ

  telefon e-mail

Sekretariát školy

Zdenka Kropáčková 284 080 405 info@sousluzeb.cz

Ředitel školy

Mgr. Josef Ležal 266 039 035 lezal@copth.cz

Zástupkyně  pro teoretické vyučování

Mgr. Ivana Legátová

284 080 408

legatova@copth.cz

Zástupce pro praktické vyučování

Lukáš Kovalský

284 080 402 kovalsky@copth.cz