ŠKOLA KRÁSY, MÓDY A UMĚNÍ

Rozpis ústnícn maturitních zkoušek

2. H

4. D

4. E

Pozvánky k maturitní zkoušce

Dne 1. 3. 2017 byly žákům rozeslány e-mailem pozvánky k písemným maturitním zkouškám.

Formulář – maturitní četba

Seznam maturitní četby vytiskněte, podepište a odevzdejte svým učitelům českého jazyka a literatury nejpozději do 31. 3. 2017.

Maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2017

Termíny maturitní zkoušky – 2. H, 4. D, 4. E
 

Přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2017 podávají žáci

nejpozději do 1. 12. 2016.

Přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2017 podávají žáci

nejpozději do 25. 6. 2017.

 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Pokyny k vypracování maturitní práce a její obhajobě – STAROŽITNÍK