ŠKOLA KRÁSY, MÓDY A UMĚNÍ

 

   

     info@sousluzeb.cz

     ústředna:    284 080 401
     sekretariát: 284 080 405

    
     Novovysočanská 5

     Praha 9
     190 00

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli školy do 1. března 2017. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2016.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Vyplněnou přihlášku vytiskněte oboustranně a zašlete na adresu školy: SŠ – COPTH, Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
(Do příhlášky uvádějte jako kontakt telefonní číslo i e-mailovou adresu.)  

Obory – kadeřník, krejčí, výrobce kožedělného zboží, fotograf, kosmetické služby přihláška

Obory – zlatník a klenotník, umělecký rytec přihláška

Obory podnikání (nástavbové studium) přihláška