ŠKOLA KRÁSY, MÓDY A UMĚNÍ

Termíny ZZ v náhradním termínu a opravných ZZ

Písemné ZZ – 1. 12. 2016

Ústní ZZ – 12. 12. 2016

Žák, který se hlásí k opravné ZZ nebo ZZ v náhradním termínu, písemně oznámí tuto skutečnost řediteli školy minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.