ŠKOLA KRÁSY, MÓDY A UMĚNÍ

slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

19.08.2014 17:02

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 = 1. 9. 2014 v 9 hodin v tělocvičně - platí pro všechny ročníky a třídy.

       Program slavnostního zahájení: 

         9:00 - 9:10 prezence prvních ročníků, zařažení všech žáků

         9:10 - 9:45 proslov ředitelky školy, sdělení klíčových informací

         10:00 zahájení třídnických hodin : První ročníky končí práci ve škole ve 13:00, následně je učitelé odborného výcviku

                                                                                           odvedou na pracoviště, kde budou seznámeni s provozem pracovišť.

                                                                                           Přepokládaný konec v 16 hodin.

                                                                   Ostatní ročníky končí práci ve škole ve 12 hodin.

         Žáci prvních ročníků přinesou výsledné vysvědčení z 9. ročníku ( jeho ukončení je předpokladem přijetí na SŠ ),

         2 pasové fotografie, 100 Kč,- vratná záloha na čip docházky, 100,- Kč pronájem skříňky,uvedou kontaktní telefonní čísla, e-maily a adresy zákonných zástupců, své rodné číslo a další

         důležité informace.